Informacje

Zakres działalności laboratorium

Analiza jakości i trwałości przechowalniczej produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, projektowanie oraz optymalizacja procesów technologicznych w przetwórstwie mięsa, mleka, drobiu i jaj.


Opis oferty działalności usługowej


oznaczenia podstawowego składu produktów żywnościowych i substancji dodanych m.in.: zawartość s.m., popiołu, wapnia, fosforanów, azotynów itp.,

oznaczenia ilościowe i jakościowe wybranych form barwników hemowych,

oznaczenia stopnia przereagowania barwników hemowych w procesie peklowania,

oznaczenia substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (liczba TBA), aktywności przeciwutleniającej jako: zdolności wymiatania wolnych rodników (DPPH), lub całkowitej aktywności oksydacyjnej (FRAP),

oznaczenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej wybranych substancji konserwujących metodą seryjnych rozcieńczeń, dyfuzyjną, wymazową, itp. (komora laminarna Biological Safety Cabinet Infinity),

oznaczenia wybranych substancji lotnych, zapachowych i aromatów (chromatograf gazowy Agilent Technologies 6890 N wyposażony w detektor masowy Agilent Technologies 5973), 

oznaczenia fizycznych parametrów barwy (kolorymetr odbiciowy Minolta CR-400), 

oznaczenia wybranych właściwości reologicznych m.in.: siły żelowania, lepkości, modułów sprężystości i lepkości, kąta fazowego, krzywych płynięcia materiałów (wiskozymetr rotacyjny ReoStress6000 Haake), 

oznaczania profilu tekstury i wybranych parametrów lepko-sprężystych produktów żywnościowych oraz wytrzymałości materiałowej opakowań (urządzenie firmy Zwick/Roell Z010),

ocena jakości mięsa i tłuszczu wieprzowego,

modyfikacja i poprawa cech funkcjonalnych i technologicznych wybranych surowców rzeźnych na drodze żywieniowej,

modelowanie składu recepturowego przetworów mięsnych,

zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu produkcji żywności;

ocena preferencji i zachowań konsumentów żywności,

optymalizacja składu preparatów funkcjonalnych i receptur przetworów mięsnych,

modelowanie i optymalizacja procesów przetwórstwa mięsa,

opracowywanie nowych technologii wytwarzania produktów mięsnych,

kształtowanie i stabilizacja barwy mięsa oraz peklowanych przetworów mięsnych,

właściwości funkcjonalne i technologiczne aplikacje biopolimerów w żywności,

ochrona mięsa surowego i przetworów mięsnych jadalnymi powłokami biodegradowalnymi i bioaktywnymi,

opracowywanie nowych niekonwencjonalnych technologii dekontaminacji mięsa i jego przetworów,

analizy metodami biologii molekularnej (PCR, multiplex-PCR, Real Time-PCR, ERIC),

charakterystyka właściwości strukturalnych, biofizykochemicznych i funkcjonalnych surowców rzeźnych w celu optymalizacji ich wykorzystania,

ocena jakości mięsa wołowego i wieprzowego,

zastosowanie różnych preparatów enzymatycznych do poprawy i modyfikacji cech funkcjonalnych i technologicznych wybranych surowców rzeźnych,

zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w produkcji żywności,

ocena preferencji i zachowań konsumentów żywności.prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
KTSZiZJ
320-7776
prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć
KTSZiZJ
320-7778
dr hab. inż., prof. UP Grażyna Krasnowska
KTSZiZJ
320-7779
prof. dr hab. inż. Tadeusz Szmańko
KTSZiZJ
320-7777, 320-5498
prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
KTSZiZJ
320-7781
dr inż. Łukasz Bobak
KTSZiZJ
320-7772
dr Anna Dąbrowska
KTSZiZJ
320-7775
dr inż. Małgorzata Korzeniowska
KTSZiZJ
320-7774
dr inż. Maciej Oziembłowski
KTSZiZJ
320-7774
dr inż. Anna Salejda
KTSZiZJ
320-7773
dr inż. Marek Szołtysik
KTSZiZJ
320-7775
dr hab. inż. Aleksandra Zambrowicz
KTSZiZJ
320-7773
dr hab. inż. Anna Zimoch-Korzycka
KTSZiZJ
320-7772
mgr inż. Żaneta Król
KTSZiZJ
320-7719
dr inż. Dominika Kulig
KTSZiZJ
320-7719
dr inż. Anna Pudło
KTSZiZJ
320-7773
mgr inż. Krystyna Drozdowska
KTSZiZJ
320-7771
dr inż. Teresa Skiba
KTSZiZJ
320-7771
mgr inż. Anna Słowińska
KTSZiZJ
320-7718
inż. Maria Szachniewicz
KTSZiZJ
320-7771

Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych -> Dziedzina nauk rolniczych -> technologia żywności i żywienia
optymalizacja, projektowanie, procesy technologiczne, jakość i trwałość przechowalnicza, surowce i produkty pochodzenia zwierzęcego